Rosenbech - Behandlinger

Placeholder Picture

Regressionsterapi

Regressionsterapi kan forløse dine gamle traumer og give dig en bevidsthed om uhensigtsmæssige programmeringer, der ikke længere tjener dit bedste. Terapien tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation - følelser og frustrationer, angst eller depressioner. Terapien er også velegnet til forståelse af den psykiske årsag til fysisk sygdom og kan give ændringer af dit livsmønster. Regressionsterapi kan især give forløsning og forståelse omkring lavt selvværd, magtesløshed, problemer i parforhold og udfordringer i forældre/barn relationer.

Regressionsterapi er en mild metode, hvor vi går tilbage i tiden enten tidligere i dette liv eller til et tidligere liv. Det er en meget ef effektfuld behandlingsmetode, da man kommer direkte ind til den oprindelige årsag til problemet og kan få afklaret, hvordan det er opstået.

Du vil i selve terapien få indsigter, der kan mærkes straks. I ugerne efter terapien kan der stadig være en oplevelse af forløsning på dybere planer og indsigter, der viser sig i relation til situationer i din hverdag. Har du brug for en opfølgende behandling, kan dette ske efter behov. For nogle er én behandling nok, andre kan have brug for 1-2 behandlinger mere over et par måneder, for at opnå det bedst mulige resultat.

Har du ikke prøvet regressionsterapi før, kan du overveje at tage 1-2 healingssessioner inden selve regressionsbehandlingen.

I en regressionsterapi bringes du i en trance, der er den tilstand, vi er i hver gang, vi falder i søvn og vågner op - den tilstand, hvori vi kan have vores klare drømme! Når man er i den tilstand, kan man rejse i tiden - en sjælerejse. Det vil sige, at er der en blokering i ens liv, kan man via en sjælerejse føres tilbage til den situation, som skabte blokeringen og opløse den.

Man kan gennem sjælerejsen skabe kontakt til skytsengle og til spirituelle og universelle energier og bl.a.:

Jeg arbejder ud fra, at vi kun får lov til at se og opleve de ting, som er guddommelige i betragtning af, at livet skal leves. Så vi kan kun opleve det, der er rigtigt for den enkelte.

Jeg har i min tid som regressionsterapeut haft succes med at behandle:

Alle mine behandlinger er individuelle og tilpasses den enkelte klient på dagen, hvor behandlingen udføres. Inden en regressionsterapi ved mig, laver klienten et notat, om hvilke forandringer der ønskes, så vi på dagen har noget at arbejde ud fra.
Regressionsterapien kan evt. kombineres med lidt healing og evt. clairvoyante beskeder videregives under behandlingen.

Læs hvad Kim skriver om "En rejse i tid og sted ...".
Læs hvad Wikipedia skriver om trance.

Klik for at se priser.